среда, 30. јун 2010.

TAJNE ISTINE-ZASTO SMO DOSLI NA PLANETU ZEMLJU?

Dakle, vreme je da saznate istinu o tome ko ste i zbog čega živite na planeti Zemlji u ovom periodu nazvanom XX vek nove ere.

Odlučili ste da dođete i pomognete da se planeta spasi. Na vašoj planeti ima samo nekoliko odraslih koji su saznali velika tajna učenja i koji mogu da vam govore o tim stvarima. Možda vi imate sreću da živite medu odraslima koji poseduju veliko znanje. Utoliko bolje. Međutim, ukoliko to nije slučaj, veoma je važno da vam odmah kažemo kakve će biti godine koje dolaze, jer će na Zemlji verovatno biti velikih promena, da biste imali mirnu planetu.

U ovoj knjizi ćemo vam objasniti svrhu tih promena, kako ne biste bili zbunjeni ili nepripremljeni za stvari koje će se sigurno dogoditi ukoliko vaš narod i vaša Zemlja ne budu težili miru. Monstruozne sklonosti ka ratu, nasilju i negativnom mišljenju, toliko dominantne na vašoj planeti u ovom trenutku, moraju biti otklonjene. Takvi stavovi prete da zbrišu veći deo života koji vi uzimate kao nešto što se samo po sebi podrazumeva - i to ne samo života ljudskih bića, već i ptica, životinja, biljaka, drveća, cveća i svih drugih živih organizama koji stvaraju veliku isprepletanu mrežu života kojoj i vi pripadate. Ti stavovi se moraju promeniti da bi se život mirno nastavio na planeti Zemlji.

Vi ste jedan od miliona mladih ljudi na planeti, jedan od 30-40 miliona njih samo u Sjedinjenim Američkim Državama, a vreme je kratko. Ovo je knjiga za vas i one poput vas koji su spremni da se sete svog istinskog porekla i svrhe svog života kao čuvara planete Zemlje.

Da počnemo, dakle, od početka, pre nego što je na planeti postojao život kakav vi poznajete i podelimo istinu o vašoj duši.

Pre više od osam miliona godina, vi ste bili svetlosno telo, slično bićima koja nazivate anđeli. Težina i struktura vašeg tela bile su tada mnogo drugačije i imali ste samo nekoliko fizičkih karakteristika od onih koje su vam danas "normalne". Da kažemo da ste svetleli divnom svetlošću, da ste imali sličan oblik kao danas. Setite se, vi niste samo fizičko telo čiji odraz vidite u ogledalu i koji deluje kao velika izvesnost vašeg postojanja. Ne, vi ste još uvek ta svetlost, taj svetli sjaj koji je zatvoren u telu, ili ga privremeno nastanjuje. Da, sada ste primili zemaljska fizička obeležja, kako biste mogli opstati u onome što nazivamo trodimenzionalni svet, kako biste učili i služili. Učite da volite i poštujete Boga i čitav život u njegovim različitim oblicima.

Izvor te svetlosti i energije — slične elektricitetu — ako to možete zamisliti — ima postojbinu daleko od ove, koju ponekad možete posetiti samo dok spavate. A vas i čitavu životnu energiju stvorio je onaj koga vi nazivate Bog.

Ko ste ili šta ste vi? VI STE SVETLOST I ENERGIJA.

Kada se nešto dogodi vašem telu ili "zemaljskoj odeždi" vaše više i mudrije ja se vraća svom višem životu, ili dimenzijama, ili aktivnostima, onom svetu koje vaše svete knjige nazivaju "Nebo".

Nebo je samo opšta reč koja obuhvata sva mesta gde se život nastavlja posle iskustva zvanog "smrt". A vi ste, na neki način, umrli kada ste napustili svoju čudesnu večnu postojbinu, nebo, i ušli u ovu fazu učenja ili školu zvanu Zemlja. Ovde je gotovo nemoguće da se setite ovoga o čemu govorimo, ali budite uvereni da će se vaš život nastaviti kada izađete iz ove "Zemaljske škole", kao što ste živeli i pre nego što ste posetili ovu planetu.

Možete li shvatiti ponešto od ovoga što vam govorimo? Kad vas je veliko JEDNO zvano Bog, Izvor, ili Snaga stvorilo od sebe, vaša priroda je bila svetlost i energija. Kada je ta energija koja daje život izbila u svoja dva vida — zlatnim i srebrnim zracima — oni su kasnije stvorili bilione i bilione čestica energije, koje su se konačno razvile u dvanaest univerzuma svete svetlosti. Ti bezbrojni svetovi bili su kolevka brojnih oblika života i planeta, zvezda, sazvežda, galaksija, nova, jarkih sunca i mnogo toga drugog o čemu se govori u vašoj astronomiji. Realnost svega toga je mnogo veća nego što ovde možemo ukratko opisati i nego što možete videti kada noću pogledate nebo. Međutim, možda će dok posmatrate nebo noću, neki iskričavi dokaz probuditi u vašoj duši sećanje na vaše poreklo i svrhu na Zemlji.

Veličanstvena božja porodica koja stalno raste je brojnija čak i od cveća koje cveta, zrnaca peska na plažama, kapi vode u okeanima, rasuta izvan vaše moći brojanja i merenja. Ona je isuviše velika da biste je sada mogli upoznati a ipak međusobno povezana nasleđem energije i svetlosti koji su je stvorili.

Premda ste napustili svoj viši život i došli na planetu Zemlju radi dodatnog obučavanja i službe, znajte da iskra Božanskog ili bezgraničnog Stvoritelja počiva u vama.

Vi se sada možda pitate: "Zbog čega bih napustio svoju postojbinu i došao na Zemlju?" To je logično pitanje. Da odgovorimo na sledeći način. Kad god je neka nova planeta spremna za život bilo koje vrste, uključujući onaj koji vi nazivate ljudskim, onima koji su sazdani od večnog duhovnog plamena postavlja se pitanje da li bi voleli da doživite avanturu rasta i učenja. Oni koji se dobrovoljno prijave a potom budu ocenjeni kao podesni i obavežu se da će izvršiti misiju, dobijaju priliku da se pridruže drugima na novoj planeti kojoj su potrebni Čuvari da nadziru razvijanje života u svim njegovim izrazima. Vi ste došli na Zemlju kao jedan od Čuvara njenog života pre osam miliona godina. Tada niste imali čvrsto fizičko telo kao sada.

Poput velike armade, ta bića sačinjena od duhovne energije došla su na Zemlju da izvrše zadatak koji su odabrala, stvarajući duhovnu porodicu Čuvara. Sve je bilo spremno za veliku avanturu. Ti milioni sjajnih ne fizičkih duša bili su uzbuđeni osećajući izazov nove sredine. Iznad površine Zemlje, otkrivali su, učili i brinuli se za život koji su pronašli. Bili su presrećni i živeli u svojim svetlosnim telima više hiljada godina.

Gotovo milion godina život je bio istinski prijatan. A tada je nastupila velika pramena.

Prilikom prvobitnog dogovora o dolasku na Zemlju, svetlosna bića su obećala da će se, bez obzira šta da se desi, uvek sećati svog Tvorca sa ljubavlju i poštovanjem, i da će uvek ostati odani cilju očuvanja sveukupnog života na planeti.

Ova planeta je stvorena kao eksperiment slobodne volje, znači vi živite na planeti SLOBODNE VOLJE. (Slobodna volja znači da svaka duša može da bira šta želi da čini.) Budući da je milion godina na planeti postojala samo pozitivna energija, nije bilo ničeg negativnog da poremeti ravnotežu ovog divnog dela slobodne volje. Međutim, tada je negativnom dozvoljeno da uđe u područje planete kako bi postojala istinska situacija slobodne volje. Tu su, Deco Svetlosti, počele nevolje.

Od kada su napustili svoje postojbine, ovi duhovni pioniri su održavali komunikaciju sa svojim ranijim bivstvovanjem sredstvom koje možete nazvati mentalna telepatija. To je bila vitalna veza sa ranijim postojbinama koja im je omogućavala da primaju savete o problemima, teškoćama i brigama koje su imali. Bilo je to nešto slično radio stanici, toki—vokiju ili mentalnoj televiziji. Možete shvatiti da je ova komunikacijska veza bila od vitalnog značaja za one koji su se nalazili na ovom duhovnom isturenom položaju u zabačenom kutku Univerzuma.

Budući da je svrha dolaska na Zemlju u svojstvu Čuvara bila da duše nauče da vole Boga kroz sve teškoće i da ne napuste veru u Roditelja koji ih je stvorio, svaka od njih je, u okviru svog učenja stavljana na ključni ispit — nešto poput testiranja u školi.

Do tog trenutka, svetlosna bića su živela na planeti u potpunom miru i harmoniji. Brinula su za sve životne oblike kojima je bila potrebna pomoć, pomagala jedna drugima ako je trebalo i živela uzvišenim životom lepote i vedrine. Njihovi umovi su bili povezani međusobno i sa Bogom. Zbog te komunikacije, život se odvijao prirodno, kao stoje planirano.

Tada se javila pretnja.

Samo nekoliko vaših zemaljskih knjiga govori o tom vremenu tame ili podvajanja iz prave perspektive i zbog toga vam sada ovo saopštavamo. Mnoga vaša učenja govore o dubokom snu, odvajanja ili odmetanju od Boga koji vas je stvorio. Međutim, većina učenja ne objašnjava da ste se dobrovoljno javili da dođete na Zemlju kako biste naučili da ovladate sobom kao bića ljubavi. Ona vam ne govore da je vreme u kome danas živite završno doba, kraj tog velikog perioda od osam miliona godina koji je tako davno počeo. To je kraj mnogih ciklusa; to je vreme završnog ispita.

Kada se na Zemlji javila snaga negativnog mišljenja, mnoga svetlosna bića su počela da se mešaju sa oblicima života o kojima je trebalo da brinu, i da utiču na njih. Došlo je do mešanja njihove svetlosti sa prostotom nižeg, materijalnog sveta. U nekim svetim knjigama to je nazvano iskušenje. Iskušenje da se ode, i da svaka duša čini šta joj se prohte odnelo je prevagu, a poruke podrške i upozorenja koje su se još uvek mogle čuti u umu, kao preko radija, ili televizije, ignorisane su. Tako su eonima prigušivane zvučne i svetlosne vibracije, sve dok mnogi više nisu bili u stanju da u sebi čuju božji glas.

Veliki deo ovoga se dogodio kada se javila negativna snaga lišena ljubavi koja je podsticala ljude svetlosti da zanemare ono što su obećali. Mračan uticaj na Čuvare koji su nekada bili ispunjeni ljubavlju, nastavio se milionima godina, a samo je mali deo njih bio u stanju da se seća Boga, da čuje konstruktivne pouke preko tog unutrašnjeg telefona. I premda su poslate mnoge "spasilačke ekipe" da podsete, sada pala bića svetlosti, na potrebu da se vrate onome stoje prvobitno dogovoreno, ako žele da ovladaju sobom i dobiju ono što biste mogli nazvati unapređenje u više kosmičke aktivnosti, ništa od toga nije imalo mnogo uspeha. Sada — osam miliona godina kasnije — vi imate poslednju priliku da završite kurs samosavlađivanja koji ste tražili i na koji ste krenuli. Dok još ima vremena da se ponovo uspostavi mir na Zemlji, pred vama je izazov da sačuvate sveukupan život, da se setite i poštujete Boga, tog velikog JEDNOG iz koga je potekao sav život.

To je dakle okvir u kome se sada odvija vaš lični život. A pitanja o kojima tražimo da razmislite glase: Da li želite da se setite zbog čega ste davno došli na Zemlju? Da li ćete udružiti napore sa milionima drugih poput vas koji se upravo bude? — koji su spremni da podignu baklju izvesnosti i predanosti i krenu na završni ispit planetarne inicijacije svoje duše? Živite na Zemlji, ali ovo nije vaše glavno naslede. To je korak, faza, deo ogromnog procesa učenja posle koga možete biti uzdignuti ka još većini mogućnostima. Ili, ukoliko želite, možete biti temelj velike nove civilizacije naba na Zemlji. Svetu je potreban mir. Hoćete li da prenesete tu poruku i budete njen uzor?

Biće onih koji će zahtevati: "Dokaži to što govoriš" ili pitati: "Kako da znam daje to istina?" Naš odgovor na te sumnje bi bio da slušate srcem. Ono je jedno od nepogrešivih oruđa koje je čovečanstvo imalo od kada je izgubilo sposobnost da komunicira sa Bogom. Jer, vaše srce se seća Boga i oseća ga. To je veza vaše duše sa Kosmosom.

Danas je vaš jedini voda božja iskra u vama, koja će vas usmeriti i olakšati vam put koliko god je to moguće. Vaši bližnji su danas žrtve sledeće pošasti: oni su u dubokom snu, oni su zaboravili, oni su nesvesni. Međutim, to stanje nesvesnosti se mora prekinuti da bi se mir vratio na planetu i da biste izbegli pustošenje nuklearnog rata koji ste sami prouzrokovali, posledice podzemnih eksplozija, oružja iz programa "Rat zvezda" ili nešto još gore.

Potvrda svake nove informacije je to kako se osećate u sebi. Na primer, ukoliko ova poruka u vama izazove zvuk nekog zvona onda je to vaša istina. U protivnom, možete naići na druge korisne informacije, ili nastaviti da spavate dok vam se jednog dana, na nekom dalekom mestu, ponovo ne ukaže prilika da shvatite tu obavezu neprestane brige, ljubavi prema Bogu, u dobru i zlu.

Bogu ništa ne znači vreme. Ono postoji samo u ovim fizičkim svetovima. I može biti beskrajno i iscrpljivo. Pustite srce da se seti vaše misije i molimo vas da iskoristite preostale godine zarad dobra. Još uvek možete izvršiti zadatak, bilo da ste anđeo koji je zaboravio koje, dete anđela koje je zaboravilo koje, spasilac anđela koji je ovde upao u zamku ili duša koja želi da radi po svom nahođenju bez obzira na prvobitni dogovor o Zemlji.

Ako imate hrabrosti da se setite vašeg istinskog nasleđa, snage božje ljubavi će pozdraviti vaš povratak i nastojati da dovršite tu avanturu u koju ste krenuli tako davno. Isus Hrist je bio jedno od bića koja su se zajedno sa drugima, kroz vreme, u potpunosti sećala svog božanskog identiteta dok su živela u telu. Hrist znači svetlost. Vi ste svetlost koja se seća sebe — svog istinskog ja. Pred vama su mnoge velike prilike da sada postignete cilj, postavljen pre osam miliona godina, pre nego što su Zemlju naseljavala fizička bića.

Sadašnje teške okolnosti na Zemlji vezane su za zakon karme (ili princip uzroka i posledica), a ovo je stoga vreme velikih izazova za planetu i čitavo čovečanstvo, jer se sada moramo suočiti sa povratnim negativnim posledicama.

U ovom trenutku, mnogima poput vas upućen je poziv. To je poziv da zajednički učinimo napor da spasemo Zemlju od katastrofe. Nećete biti sami. Potrebni ste. Da li možemo da računamo na vas?

Čovečanstvo i planeta moraju biti izlečeni! Svi možete pomoći u tome, bez obzira koliki ste, kojeg ste doba, boje ili religije. Da, ovo je doba buđenja. Hoćete li da primite božju ljubav i energiju i da se probudite za vaš istinski duhovni identitet?

Nemojte da se čudite ukoliko, kao mlada osoba, niste čitali o ovim stvarima u vašim knjigama iz istorije, niti saznali nešto o njima u knjigama koje nazivate sveti spisi ili verska učenja. Čak i ako su gotovo svi na ovoj planeti zaboravili šta to znači, vi ste još uvek jedan od Čuvara Zemlje.

Ukoliko se sada probudite, možda nam možete pomoći da ubedimo vašu braću ljude da odustanu od rata, napada i ubijanja i stvore mir kao primer drugima. Čovečanstvo mora da nauči da snažno brine za sveukupan život, bilo da je reč o mineralima, životinjama, biljkama i drveću ili pticama i si sari ma, zemlji i moru.

Kao odgovorna osoba, ma koliko da ste stari osetićete u srcu da je budućnost planete Zemlje delimično u vašim rukama. Mnogo je onih koji su potpuno zaboravili svoju misiju, koji su zaboravili ko su u duhovnim svetovima, koji imaju težnje i interese koji ne priznaju potrebu za mirom i očuvanjem sveukupnog života. Pa ipak, oni se još uvek mogu probuditi za božji zov i prepoznati svoju dušu.

Prihvatite dakle istinu o tome ko ste i šta ste. Vi ste: energija (nešto poput elektriciteta ili elektromagnetne energije). Shvatite da imate zajednički identitet koji proizilazi iz tog velikog JEDNOG koje često nazivamo Bog. Deleći tu istinu u odnosu sa Bogom, ili sa vašim stvaralačkim izvorom, Roditeljem svega, imaćete cilj koji nadilazi ovu malu planetu na kojoj sada živite. Vi imate veze sa ogromnim delovima ovog Univerzuma i imate moć i odgovornost na mnogim drugim nivoima. Imate onu vrstu moći koja je stvaralačka po prirodi ukoliko je prati spremnost za negovanje i brigu. O svemu stoje stvoreno ovde na Zemlji brinu duhovna bića koja vam pomažu!

Sam čin stvaranja — bilo daje reč o pravljenju kuće na drvetu, igračke, doma, aviona, slikanju slike ili pisanju pesme — počinje nekom mišlju, slikom, nacrtom ili idejom koja treba da se sprovede. Čak je i božja energija, prilikom stvaranja vaše planete, imala ideju ili koncept koji je sledila, inače vi ne biste bili ovde. Jer, ta ideja je sadržavala vizualizaciju onoga što će se dogoditi kada delo bude završeno. Očekivalo se da će, tokom eona, pojedinačni ćelijski, molekularni, mikrobiološki oblici života porasti i proširiti se i, jednog dana, stvoriti temelj za jednostavan obrazac iz kog će proizaći mnogo toga drugog.

Prilikom svog tog planiranja, vladali su mir i harmonija, uzbuđenje i radost, i interesovanje da se vidi kako će sve to na kraju ispasti, tako da svaki oblik života bude slavljen. Jer, Bog nije ograničen vremenom. Vreme je mera samo za vas na Zemlji, pomoću koje odvajate i razdvajate stvari i ljude jedne od drugih. Budući da Bog ne poznaje odvajanje, vreme u stvari ne postoji.

Najznačajnija stvar koju vi kao mlada osoba treba da znate je da je svaki delić života ili stvaranja od vitalnog značaja. Svi su oni deo ogromnog poduhvata celovitosti i odnosa zvanog simbioza. Simbioza ili harmonija u odnosima i kroz njih, ima svoje cikluse i ništa zadugo ne ostaje statično ili nepromenjeno, izuzev Boga i njegovih prvih dela.

Ova planeta nije kopija neke druge planete. Ona je jedinstvena. Ono što je jedinstveno ili veoma neuobičajeno u vezi sa njom je to stoje božja stvaralačka snaga želela da ona bude planeta ljubavi i mira, premda po prirodi, planeta slobodne volje. Nisu sve planete takve. Budući daje Zemlja stvorena da bude planeta slobodne volje i ljubavi, vi koji na njoj živite, ne možete da izmenite taj obrazac, možete samo da ga pokažete. Njena svrha je već određena, baš kao što su određene svrhe drugih planeta u vašem sunčevom sistemu.

Razmislite o ovome stoje rečeno. Sklopite oči, zatvorite knjigu i pustite je da počiva na krilu nekoliko minuta. Ćutite neko vreme i osluškujte u sebi.

Samo ukoliko osećate istinsku želju da nastavite da Čitate ovu knjigu treba to i da učinite. Jer, neki ljudi su spremni da se sete, a neki nisu.

Sledite samo svoju unutrašnju spoznaju, a ne besmisleno majmunsko čavrljanje uma ograničene ljudske ličnosti koji je iluzorna zamena za božju istinu i mir.

Upitajte božju iskru u sebi u kom pravcu treba da delujete, jer uprkos ovom dugom duhovnom snu, ta iskra može ponovo zasjali i vratiti vas Bogu. To je nepogrešiva mapa zakopanog blaga duhovnog srebra i zlata. To je vaša povratna karta za kosmičku istinu.

Beleške čitaocima

Da li ste primetili da autor upotrebljava izraze kao što su "mi", "nas" i "naš", a ne "Ja", "mene" i "moj"?

Sve stvari su JEDNO u Bogu, a kada više energije saobraćaju sa nama, one često koriste "mi", mada u tom trenutku možda samo jedna određena energija razmišlja i saobraća sa nama. Budite svesni toga dok čitate, zapazite da se retko upotrebljava "ja" i osetite umesto jednog govornika nekoliko njih ili čak grupu ili zajedništvo koje bi moglo da predstavlja mnoge energije.

Upravo tu promenu od odvojenog "Ja" i "mene" ka objedinjujućoj celini koju predstavljamo "mi" i "nas", čovečanstvo treba da pokaže tokom Novog Doba.

Tekst preuzet od Vesne Mihajlović - facebook

субота, 12. јун 2010.

Probudite se

BUDJENJE


Većina ljudi je i neznajući to, uspavana. Rađaju se uspavani, žive uspavani, žene se i udaju uspavani, podižu decu uspavani, umiru uspavani, da se nikad stvarno ne probude.

Nikada ne uspevaju da shvate lepotu i čudesnost onoga što nazivamo ljudskom egzistencijom.

Pa ipak, većina ljudi nikada ne uspeva da shvati, kako je sve dobro, jer su utonuli u san.
Žive u košmaru.
Jedan čovek lupa na vrata sobe svoga sina.

„Čarli“, kaže, "probudi se"!
„Neću da ustanem, tata“, odgovori mu Čarli.

Otac viče: “Ustaj, moraš u školu!“
„Neću da idem u školu!“, kaže Čarli.

Otac ga pita „A zašto nećeš?“
„Iz tri razloga,“, kaže Čarli.

“Kao prvo, škola mi je dosadna;
kao drugo, učenici mi se rugaju;
i kao treće, mrzim školu.”

Otac mu onda uzvrati: „Dobro, sada ću ja tebi reći tri razloga zbog kojih moraš da ideš u školu.
,
Kao prvo, to je tvoja dužnost;
kao drugo, jer imaš četrdeset pet godina
i kao treće, jer si direktor.“

Probudite se. Probudite se. Odrasli ste. Niste više mali da samo spavate. Prestanite da se zabavljate svojim igračkama. Većina ljudi tvrdi kako hoće da izađu iz dečijeg vrtića, ali ne treba im verovati. Ne verujte u to. Ljudi samo žele da povrate svoje polomljene igračke.

„Vratite mi moju ženu. Vratite mi moj posao. Vratite mi moj novac. Vratite mi moj ugled, moj uspeh.“

Buđenje nije prijatno. Čovek lepo leži u krevetu, buđenje ga samo uznemiri.

Zato mudrac ne pokušava da probudi ljude oko sebe.
Nadam se da ću umeti da budem mudar u ovoj prilici i ne učinim ni najmanji pokušaj da vas probudim, ako spavate. To se mene ne tiče i pored toga što vam povremeno kažem: „Probudite se.“ Ja samo treba da produžim napred svojim putem, da i dalje igram svoj ples.


Antoni De Melo


четвртак, 25. фебруар 2010.

STAZA BUĐENJA

Vi spavate


Da li spavate ili ste budni? Što je sa ljudima koje svakodnevno susrećete? Mnogi će odgovoriti da su budni i da su oni oko njih takođe budni. To je jednostavno pitanje sa lako predvidljivim odgovorom.

Nije sve onako kako izgleda. Ne postoje samo dva, već četiri stanja bića. Um i telo mogu spavati i biti budni nezavisno jedno od drugoga.

Sa budnim umom i budnim telom, čovek je zaista budan. Ako um i telo spavaju, čovek spava. Ako je um budan, a telo spava, čovek lucidno sanja. Sa usnulim umom i budnim telom, čovek hoda u snu. Postoji gradacija između ova četiri stanja, koja se kreće od hipnotisanosti i transa do dnevnih snova i zatamnjene svesti.

Opšte shvatanje što znači biti budan sakriva istinu. U stvarnosti, većina onih koji se nazivaju budnima, uopšte nisu budni. Oni su ili hipnotisani, zatamnjene svesti, hodaju u snu, sanjaju po danu ili su u stanju transa. Ono što sva ta stanja imaju zajedničko je to, da je svesno jezgro pojedinaca odsutno ili pasivno, kao list na vetru guran stimulacijama iz okruženja.

Hodanje u snu

Mi sanjamo dok fizički spavamo. Ali za mnoge se snovi ne završavaju ujutro. Ustajanje, tuširanje, jelo, rad, gledanje TV-a – sve to je nastavak stanja sna koje ostaje, u suštini, nenarušeno 24 sata dnevno.

Možete uvideti da je u stanju sna naš osećaj za realnost onesposobljen i mi usmeravamo pažnju na najbesmislenije drame i scenarije. U snu gradimo snažne „logičke“ veze, koje ne sadrže nikakvu logiku, možemo malo toga reći o tome šta se odvija u nama, činimo stvari impulsivno i nikada ne dovodimo u pitanje svoju realnost, niti posmatramo sebe.

Budući da su ljudi skloni mentalnom spavanju, dok se bave svakodnevnim poslovima, ponašaju se na isti način. Jedina razlika je u stabilnosti njihovog fizičkog okruženja. Međutim, oni su podjednako podložni sugestijama, podložni lažnoj logici i pasivno su pokorni svom okruženju kao i u stanju noćnih snova.

Posmatrajte šta ljudi čine ili govore, anegdote i tračeve koje prepričavaju, kako komuniciraju recititujući fraze iz filmova i TV-show-a, koriste banalne, uobičajene fraze bez svesnih misli ili originalnosti, pokazuju luckasto programirano ponašanje, zauzeti su beznačajnim dramama i smešteni u budalastim i dosadnim ličnostima – dok god spavaju.

Svet je mentalni azil, ali svi su previše uspavani da bi primetili ludilo. Baš kao što nećete ispitivati svoje lude snove dok ih sanjate, tako i većina ljudi ne postavlja pitanja o svojim ludim životima. Međutim, ako posmatrate sebe, usmerite fokus pažnje na sebe u sadašnjem trenutku u vremenu i prostoru i pogledate one oko sebe, videćete da oni bukvalno hodaju u snu. Želeli ste da možete posmatrati snove drugih osoba? Dakle, vaša želja je ispunjena – samo posmatrajte druge i videćete da se ponašaju na identičan način kao u snovima, jedino u stabilnom okruženju sna kakvog nudi fizički svet.

U trenutku kada zaboravite sebe i kada vas apsorbuje ono što percipirate, vi više niste budni. Vi ste zaboravili svoju svest i nalazite se u hipnotičkom transu fokusiranom isključivo na objekte vaših misli i percepcija. Od tog trenutka, vi ste predali svoju slobodnu volju i postajete nalik mašini,čije ulazne i izlazne signale određuje ono što vas trenutno zavede.

Implikacije masovnog sanjanja su očigledne. Onima koji su na vlasti je lako sa milijardama ljudi koji spavaju. Ljude koji spavaju je lako kontrolisati. Njihovo jezgro svesti egzistira u mentalnom zatvoru, potlačenog vremena, delovanja i energije. Oni poseduju samo malo ili nimalo slobodne volje, jer su odbacili svest, koja je neophodna da bi je koristili.

Beg iz Matrice

Svrha ovog članka je da vam probudi razumevanje toga ,da je biti istinski budan vrlo retko stanje, ali da je od vitalne važnosti težiti ka njemu, shvatiti neophodnost istinski budne svesti. Bez nje vaš život nije vaš, bez nje vi ćete umreti u snu. Neki kažu da je ignorantnost blaženstvo i da je smrt u snu dobra, ali te reči su besmislica.

Postoji mali korak u pravcu bega iz Matrice, Predatora, Generalnog zakona. Morate shvatiti da je većina vas bila i verovatno jeste uspavana; da oni koji spavaju žive u laži i da je vaš život bio laž; da one oko sebe koji hodaju u snu, sa svojim sitničarskim dramama i mehaničkim pozdravima ne uzimate za ozbiljno jer ne kontrošu same sebe.

Planirajte unapred i zapamtite prošle lekcije, ali nemojte se izgubiti u trenutku; jednostavno budite i delujte u trenutku, sa punom svešću o svojoj budnosti. To nije moguće činiti celo vreme, ali što više tome težite, to ćete duže uspevati ostati u lucidnom stanju.

Lucidna sećanja

Lucidnost je ključ za kontinuitet svesti i dubinu sećanja. Neki ljudi imaju dobru memoriju iako spavaju – međutim, taj tip memorije je čisto mehanički, nedostaje joj razumevanje ili nadahnuće za kreativnu upotrebu i ona se ne razlikuje od kompjuterske memorije. Kompjuterska memorija može lako biti ponovno napisana, ponovno složena, korumpirana, zamenjena ili sama sebi protivrečna, ali lucidna memorija je celovita, holografska i realna. Ta celovitost formira klicu objektivnosti iz koje druga lucidna sećanja mogu rasti i unutar sebe obrazovati konzistentno i svesno jezgro.

Tokom stanja mentalnog sna, čovekova sećanja su subjektivna. U skladu sa tim i čovekov identitet je subjektivan i sastoji se od uloge koju glumi u tom trenutku. Unutar subjektivnog uma postoji mnoštvo subjektivnih uloga koje preuzimaju vodstvo na osnovi signala iz okruženja. Sa takvim umom, ne postoji red, konstantan rast, stabilnost, kao ni objektivnost.

Staza buđenja je stvaranje jednog identiteta unutar sebe.koji će vladati nad ostalima. Taj identitet je vaše jezgro svesti, prisutna kad opažate svoju vlastitu budnost, ukorenjenu u sadašnjem vremenu i prostoru. Sva percepcija i misli koje prolaze kroz taj originalni identitet, postaju lucidne memorije, unutrašnje konzistentne i celovite. Ostajanje lucidnim dok se živi, radi, razmišlja i stvara - akumulira lucidna sećanja. Kada se prizovu, ovakva sećanja se doživljavaju u sadašnjem trenutku i sva takva sećanja obuhvataju direktno saznanje realnosti i vremena kakvo uistinu postoji, bez prošlosti i budućnosti. Linearno vreme je iluzija i naše jezgro svesti to zna. Lucidna sećanja reflektuju istinu.

Ako vežbate ostati istinski budni, lucidna sećanja će rasti sve dok ne bude dosegnuta ključna tačka kada pesma sirena utihne. Tada ćete vrlo retko biti uljuljkani i izbačeni iz stanja lucidnosti. Snaga i volja vašeg istinskog unutrašnjeg „Ja“ značajno raste i postiže svoju legitimnu superiornost nad iluzornom stvarnošću. Istovremeno, snaga vaše prisutnosti u spoljašnjem okruženju takođe raste. Nećete više biti pasivna mašinaj, već aktivni učesnik sa kreativnim uticajem.

Ne samo da padaju okovi, već i zatvor postaje otvoreno igralište.